Podpor nás materiálne:

Prosíme o akýkoľvek finančný milodar. Každý cent navyše orientačných nákladov tlače a poštovného, poslaný na náš účet, je veľkým darom srdca – podporou diela evanjelizácie. Vďaka vašej štedrosti „Ostaňte v láske”posielame zadarmo najchudobnejším, do väzníc, do detských domovov, ale aj do štátov bývalého Sovietskeho zväzu a misijných krajín v Afrike.


Przelew tradycyjny  Tradičný prevod

Bankové účty k dispozícii:

IBAN SK78 0200 0000 0047 1906 1056

SWIFT/BIC: SUBASKBX, VÚB, a.s.

Meno príjemcu:
Fundacja JP2
Hviezdoslavova 9,
060 01 Kežmarok

Tytułem: Dar na účely nadácie

PayPal alebo kreditná karta